Hộp Nối Cáp Hạ Thế 0,6/1kV (Cáp Có Giáp) – Loại Quấn Băng Bơm Nhựa Resin

0,6/ 1kV Low Voltage Cable Joint (Amour) – Resin
GTS – Series

ĐẶT HÀNG NGAY

THÔNG TIN ĐẶT MUA