Hộp Nối Cáp 3 Pha 35kV – Loại Quấn Băng Bơm Nhựa Resin

0,6/ 1kV Low Voltage Cable Joint (Amour) – Resin
GTS – Series

ĐẶT HÀNG NGAY

THÔNG TIN ĐẶT MUA