Cáp Thông Tin Sợi Quang Treo Phi Kim Loại (Adss)

Cáp sợi quang treo hình số 8 của Vinacap có cấu trúc, kết cấu đáp ứng 1 cách tốt nhất các yêu cầu kĩ thuật được quy định trong tiêu chuẩn của Quốc gia cũng như các tiêu chuẩn Quốc tế

THÔNG TIN ĐẶT MUA